About Us

Stowarzyszenie Scena 96

Stowarzyszenie Scena 96

To grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.

Teatr Scena 96

www.scena96.pl

Nasze projekty

Poznaj nasze inne projekty

Skip to content