O nas

Poznaj Stowarzyszenie Scena 96

Stowarzyszenie Scena 96

To grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.

Teatr Scena 96

W ramach struktur Stowarzyszenia działa Teatr Scena 96, który prowadzi stała scenę repertuarowa w Pałacu Szustra przy ulicy Morskie Oko 2 na warszawskim Mokotowie. Teatr realizuje projekty edukacyjne i animacyjne adresowane dla całych rodzin. Przygotowuje spektakle ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Teatr Scena 96 otrzymał grant z m.st. Warszawa na lata 2020-2022 w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie stałego programu kulturalnego w ramach zadania "Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra" . Prezydent m.st. Warszawa doceniając realizowaną przez stowarzyszenie misję wsparł zadanie "Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra" grantem na lata 2022-2025.

W dniu 26 września 2021 roku Stowarzyszenie Scena 96 otrzymało odznakę honorową Zasłużony dla Warszawy. Świętujemy nasze 25 lecie. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Nasze projekty

Poznaj inne projekty realizowane przez Stowarzyszenie Scena 96.

Skip to content