O nas

Poznaj Stowarzyszenie Scena 96

Stowarzyszenie Scena 96

To grupa artystów, animatorów i menedżerów kultury. Od 1996 roku prowadzi działalność statutową polegającą produkcji i prezentacji spektakli teatralnych i tanecznych, organizacji festiwali i przeglądów. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Jest środowiskiem, które prowadzi własne zespoły teatralne i wspiera kreatywność swoich członków. Jest otwarte na współpracę z innymi artystami.

Teatr Scena 96

W ramach struktur Stowarzyszenia działa Teatr Scena 96, który prowadzi stała scenę repertuarowa w Pałacu Szustra przy ulicy Morskie Oko 2 na warszawskim Mokotowie. Teatr realizuje projekty edukacyjne i animacyjne adresowane dla całych rodzin. Przygotowuje spektakle ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Teatr Scena 96 otrzymał grant z m.st. Warszawa na lata 2020-2022 na prowadzenie stałego programu kulturalnego w ramach zadania Teatr Scena 96 w Pałacu Szustra (Zarządzenie nr 1777/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert).

26 września 2021 roku Stowarzyszenie Scena 96 otrzymało odznakę honorową Zasłużony dla Warszawy. Świętujemy nasze 25 lecie. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Skip to content